Historien om Fjaltring & Trans

Havet som nabo


Ved Krogdal Sø

Op til sidst i 1940erne var der en sø mellem Rubyvej og havet.

Krogdal sø 1936

Efter stormen søndag den 18. oktober og tirsdag den 27. oktober 1936
Krogdal sø har fåer udløb til havet. Den forsvandt helt til havet i løbet af de næste ti år

Kort over kystens forandring og dermed Korgdal sø skæbne

Kilde: Kort og matrikkelstyrelsen

2009

Den nordligste af vejene mod havet er vejen fra den nedlagte redningstation Tuskjær til havet

-

1940

Det var omkring den tid da redningsstationen blev flyttet fra Mærsk til Rubyvej.

-

1898

Her ser man søen og ret store engområder, som for det meste var engskifter, der gik på skift mellem gården i Fjaltring.


© Fjaltring Trans Lokalarkiv