Historien om Fjaltring & Trans

Forsamlingshus

Gustav Brun

Tidligere tømrermester i Fjaltring fortæller sin historie om Fjaltring Forsamlingshus

I 1873-76 var et engelsk selskab i gang med at afvande den nordlige del af Nissum Fjord.

I 1876 gik selskabet konkurs, ifølge overleveringen fordi formanden spillede folkenes penge væk i kortspil på en nat.

Efter selskabet var væk, stod der tilbage et skur, der senere blev købt for at bruge som forsamlingshus i Fjaltring, og flyttet hen på det nuværende sted. Det er antageligt lavet i England, med de karakteristiske buer, der senere blev almindelig i Danmark, godt nok som stålbuer, til store fritstående huse, stalde m.m..

Forsamlingshuset blev rejst på Friskolens grund langs med Fjaltring Byvej. Og blev indviet 10/6-1887. Huset fik synlige buer med lange åse og lodret beklædning. Over- og undertaget var tagpap på trekantede lister, vinduerne var rundbuede med halvcirkel foroven. Salen var delt med gang i nordenden og med dør ud mod vejen. I sydenden var der ribber til gymnastik, og et billede af Guden Thor på væggen. Om vinteren blev her opstillet en scene til dilettant og revy.

I gangen blev der indrettet butik til den første brugsforening, som startede i 1887, og hvor den første friskolelærer, Jens Peder Kirkeby, var uddeler. Den var kun åben to dage om ugen. Derefter var min bedstefar, Peder Brun, uddeler i en vinter. Og efter ham var Chr. Lisby uddeler i fem år, indtil han overtog den nyopførte brugs overfor i 1897.

2. juledag 1942 kom fire kompagnier tyske soldater og rykkede ind i forsamlingshuset, og i hele sognet. De var her ind til 8. maj 1945. Da de forlod forsamlingshuset, var det i en sørgelig forfatning, gulvet var delvis brændt, og vægpudset skallede af.

Der blev samlet penge ind til en større reparation, bl.a. nyt gulv, vinduer, døre og toiletter samt ny skillevæg og garderobe.

Ny tilbygning øst-vest, blev bygget i 1956, ved indsamling af penge og delvis gratis arbejdskraft. Den blev bygget med fast scene i vestenden og bænke på begge langsider og med en foldedør ind mod den gamle sal.

Gustav Brun


© Fjaltring Trans Lokalarkiv