Historien om Fjaltring & Trans

Foreninger

I Fjaltring-Trans har der fra gammel tid været:  

Foredragsforening, gymnastikforening, ungdomsforening, skytteforening, idrætsforening, jagtforening og husholdningsforening. Der har muligvis været flere.

Idrætsforeningen varetog fodbold og ringridning blev opløst  i 1957

Ungdomsforening formodes oprettet sidst i 1800tallet. I mange år holdt man stiftelsesfeste den 6. februar i ungdomsforeningen.

Gymnastikforeningen varetog ud over gymnastik også håndbold, blev i 1966 sammenlagt med ungdomsforeningen.

Det var Lærer Chr. Christensen (friskolen), formand for ungdomsforening. der foranledigede gymnastikforeningen og ungdomsforeningen sammenlagt i 1966.

Foredragsforening formodes oprettet sidst i 1800tallet. I 1930erne eller 40erne blev foredrags foreningen sammenlagt med ungdomsforeningen. 

Fjaltring Trans Husholdningsforening blev stiftet 07.02.1935, med følgende bestyrelse: Alma Hansen (formand), Christiane Hansen, Signe Vestergaard, Sofie Kirkeby og Petrine Sønderby. 

Skytteforeningen blev oprettet umiddelbart efter besættelsen, og havde skydebane nord for Dalgaard (Tuukkaq), blev opløst sidst i 1950erne.

Jagtforening blev oprettet ca. 1950 nedlagt i 1961

Arbejdsmændenes fagforening stod også ret stærkt i mange år, især i forbindelse med kystsikringen. De havde deres eget hus på Fjaltringbyvej.

Derudover har der været en række erhvervsforeninger. Se mere i menuerne f. eks fiskeri, elværk o.s.v.

I de senere år er der kommet en del nye foreninger og samvirker.

Se dem her på fjaltring.dk

Dilettant

Den første weekend i marts holder Fjaltring Trans Gymnastik og Ungdomsforening dilettant. Hvert andet år er der sammen med dilettant også revy, hvor bemærkelsesværdige begivenheder fra sognet bliver kommenteret på munter vis.

Billedet her er fra dilettantforestillingen "De tre hanrejer" 2009


© Fjaltring Trans Lokalarkiv