Historien om Fjaltring & Trans

Tidligste historie

De to sognes kirker ligger i dag tæt på havet, hvilket de formentligt ikke har gjort da de blev bygget for ca. 800 år siden. Man må antage, at de har ligget midt i sognet, altså er der med tiden forsvundet meget land.

Trans sogn:

Nævnes i 1340 Transæ, i 1480 Trannis og senere nævnes det som Tranæs. Navnet betyder nok, at det oprindeligt har været et næs ud i havet. Der har boet mennesker her siden oldtiden, hvilket de mange gravhøje fortæller. Det er også her at oldtidsvejen begynder med de mange høje, der går i en linje til Karup Å.

Den største gård i Trans har været Herpinggård.
Den nævnes i 1408 som tilhørende Palle Krabbe. Gården har en lang og spændende historie, som bliver omtalt her senere.

En del ejendomme er forsvundet i havet med tiden og nævnes kan her:
”1596 en gård på Bovbjerg ved Lønhøff, der vel er den der 1638 kaldes Store Bovbjerg og i 1683 alene Bovbjerg, men som i 1766 var to steder.  1638 nævnes en lille gård Lynghøj norden for Bovbjerg, der i dette år er blevet bortskyllet af havet. 1629 nævnes Morshalle som ganske øde og uden sæd. 1638 nævnes Ingelkjær”.

Fjaltring sogn:

Nævnes i 1340 som Fjaltærvangh, siden som Fjæltring.

I en vurdering fra 1629 hedder det,
”at to ejendomme i Fjaltring havde været øde i 15 år, da ejendommene var overløben med sand, desuden var fire ejendomme øde og uden al sæd, og sognet var fordærvet af sand. Og at dette er rigtigt, ses af, at der i 1596 var 64 gårde og 13 huse; men i 1683 kun 51 gårde og 4 huse i sognet”.


I indberetningen fra 1766 skrives om sognet:
”Avlingen formenes at kunne forbedres, når én hver har sin jord eller mark for sig selv og kunne behandle samme, som han vilde. Men da sognets mark er en sammenblanding og den enes jord ligger imellem den andens, så nødes enhver til at tage tægten, som den vil falde.
Bygningerne er små og meget ringe med stråtag og lervægge, og de fleste uden skorsten i loftet”.

Kilde: Oluf Nielsen. Historisk topografiske efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herrede


Geologisk Profilskema ved Bovbjerg fra bogen:
Ringkøbing amt - Geologi og Landskab - af Arne Vagn Nielsen 1981

Landskabet er naturligvis præget af Vesterhav og vestenvind, men også af at ligge på den 16000 år gamle israndslinie.
Landskabet skifter netop her fra fladt sletteland til bakket moræneland.


© Fjaltring Trans Lokalarkiv