Historien om Fjaltring & Trans

Havet som nabo

Strandingsauktioner

Stranden ved Fjaltring og Trans er opdelt i fem strandleen.

Hver leen har sin strandfoged, som opsamler i land dreven gods af værdi, der bliver solgt på den årlige strandingsauktion.

Strandingsgodset er statens ejendom, så auktionen afholdes af en repræsentant fra politikredsen, men for det meste hos strandfogeden der har samlet strandingsgodset.

Søren Lisby i Fjaltring der ind til sin død i 2011 var strandfoged syd for høfde Q i Fjaltring har fortalt os at være strandfoged.

Jeg  har været strandfoged siden 1994, og har stranden fra Høfde Q og 1½ km syd på til Dalgaard (Tuukkaq).
Jeg overtog stykket fra Evald Jespersen, der var strandfoged indtil sin død i 1993. Hans familie har været strandfogeder over den del af kysten i over 100 år.
Jeg har så senere fundet frem til, at nogle af mine forfædre også har været strandfogeder, så man kan vel sige, det er kommet tilbage til familien igen.
Syd for Dalgaard (Tuukkaq) har Niels Sønderby og hans familie haft stykket i mange år. Nu har Helge Kirkeby det.

Den største mængde strandingsgods

I 2002 drev der rigtigt meget ind på stranden. Niels Sønderby, var da blevet 80 år, og selv om hans far jo også var strandfoged, havde han aldrig set så meget strandingsgods drive ind.
Det var værdifuld træ af alle mulige slags.
Jeg kørte i tre uger, hver eneste dag for at samle sammen.
Vi samlede det først sammen ved havet. Der var vel fem mand, der stablede op.
Herefter kunne jeg komme med traktoren og bakke ind under og køre det hjem.
Jeg kørte frem og tilbage i tre dage. Der var nok at lave hele vinteren med at få det sorteret og lagt ud.
Man plejede at kunne holde strandauktionen på èn dag; men det år var der nok til tre dage.

Strandfoged og stranden

Strandfogeden henter kun strandingsgods, der er noget værd. Selve strandrensningen står kommunen for.
Vi får jo ikke den store løn som strandfogeder, så vi talte om for nogle år siden, om vi skulle påtage os strandrensningen for en fordobling af lønnen.
Vi forelagde det for kommunen; men det kom aldrig videre. Strandfogederne ved Søndervig advarede også imod forslaget, da man ikke mente, vi kunne have holdt en dagløn, hvis man samtidig skulle holde stranden renset.

Strandingsauktion

- afholdes om foråret, når der er så meget, at der er noget at sælge.
Jens Gade i Fjaltring har i mange år været auktionarius ved strandingsauktioner og de offentlige auktioner, som politiet har afholdt. 

Standfoged Søren Lisby ved det i land drevne træ i 2002


© Fjaltring Trans Lokalarkiv