Nørrejyske Redningsvæsen


Blev officielt stiftet 1852.

Men forud var mange menneskeliv gået tabt ved nogle store strandinger. For havet ud for den jyske vestkyst har altid været et befærdet og yderst farligt farvand.

Den største strandingskatastrofe nogensinde skete, da de engelske linieskibe St. George og Defence, den 24. december 1811 forliste på revlerne ud for det nuværende Thorsminde. Alene ved disse to skibes forlis omkom 1391 mand, mens det kun lykkedes for 18 at komme i land med livet i behold.

En enkelt mand - sandflugtskommissær og justitsråd C.B. Claudi – tog i midten af 1800tallet  initiativ til at oprette redningsstationer på den jyske vestkyst.

I løbet af få år blev der bygget redningsstationer op langs den jyske vestkyst, også i Fjaltring, nemlig Tuskjær Redningsstation.

Disse stationer blev bemandet af frivillige, der boede og levede som naboer til kysten.
Mange mistede livet ved redningsaktioner, men de mange strandinger gav også lidt ekstra indtægter i form af tømmer og andet der drev i land efter en stranding.


Redningsbåden "Tuskjær" på øvelse ved Fjaltring ca. 1960© Fjaltring Trans Lokalarkiv