Historien om Fjaltring & Trans

Livshistorier

Ole Jespersen

Født i Kirkegaard (i dag Rubyvej 9) i Fjaltring 1863 og død samme sted i 1940

Gift i 1889 med Kirsten Marie Jespersen (f. Dahlgaard), f. 1867 i Galtrup, Mors d. 1915 i Kirkegaard, Fjaltring

De fik 14 børn, hvor de fleste bosatte sig i Fjaltring og Trans (Se mere sidst i historien)

Ole Jespersen var søn af Jesper Olsen (1826 – 1815), der også boede i Kirkegaard. Han var strandfoged og med som redningsmand ved Tuskjær Redningsstations oprettelse i 1848. Fra 1860 var han opsynsmand ved redningsstationen, hvilket vil sige leder. Det var han til 1898, hvor sønnen Ole Jespersen tog over, samtidig overtog han også faderens strandleen (strandfoged).

I mange år var Ole Jespersen sognets initiativtager og myndighed. Han var som før nævnt leder af redningsstationen, han var sognefoged og i mange år også sognerådsformand. Sidst i 1800tallet og næsten til sin død i
1940 finder man ham som bestyrelsesmedlem i de fleste foreninger i Fjaltring og Trans. Således var han sammen med pastor M. A. S. Lund initiativtager til oprettelse af Fjaltring Trans Spare- og Lånekasse i 1873. Han var initiativtager til oprettelse af Elværket i 1930.

Billedet her er fra Kirsten Marie og Ole Jespersens sølvbryllup i 1914. Den ældre mand med briller er Jesper Olsen, Oles far. 

I 1915 døde Kirsten Marie og Ole blev enkemand med 14 børn, samtidig havde han sin far på aftægt. Den ældste datter Mette Kathrine overtog, som skik var på den tid, moderens rolle med pasning af huset og børnene, men så strandede der et Hollandsk skib i 1916. Kaptajnen og styrmanden blev efter redningsaktionen indkvarteret hos Ole Jespersen, og den 24-årige kaptajn Jan Küipers forelskede sig i Kathrine. Det var efter svære overvejelser, at Kathrine sagde ja til sin kaptajn i 1919. Kathrine vidste jo nok, at hun skulle følge med i livet på skibet, og dermed ”svigte” sin far og små søskende.

I mange år efter Ole Jespers var død var det stadig familien Jespersen der satte dagsordenen i Fjaltring og Trans.

Evald Andreas, (f. 1903 d. 1994) overtog Kirkegaard, blev opsynsmand ved redningsstationen indtil den lukkede ned, han overtog strandleenet, og nåede at have 50 års jubilæum som strandfoged. Han forblev ugift og boede hele livet i Kirkegaard, Rubyvej 9, sammen med sin ligeledes ugifte søster Theodora (f. 1897 d. 1987).

Jesper Jespersen (f. 1891 d. 1971) var medlem af Fjaltring Trans sogneråd. Han nåede også både at være strand- og sognefoged.

 

Herunder er de data vi har om Kirsten Marie og Ole Jespersens børn:

Mette Kathrine (f. 1890 d. 1969) G. M. Jan Kuipers, Kaptajn, Fjaltringbyvej 21a

Jesper (f. 1891 d. 1971) G. M. Jenny f. Anneberg (f. 1900 d. 1978), Sdr. Tofting, Toftingvej 10, Fjaltring

Kristen (f. 1894 d.????)

Marie (f. 1895 d. 1974) G. M. Eskild Rækby Eskildsen (f.1885 d.1969), Transvej 79 

Theodora (f. 1897 d. 1987) Ugift. Boede holdt hus for broderen Evald, Kirkegård, Rubyvej 9

Mary Povline (f. 1898 d. 1899)

Emma (f. 1900 d. 1984) G. M. Jens Kristian Nielsen, Møllen, Fjaltringbyvej, 12

Olga (f. 1901 d.????)

Evald Andreas, (f. 1903 d. 1994) Ugift, var strandfoged, Kirkegård, Rubyvej 9

Åge Frederik (f. 1904  d. 1995) G.M.  Anna, (f.1906 d.1981)  Har ejet gården Lisbyvej 18

Carl William (f. 1905 d. ????) G. M. Anna

Else Marie (f. 190? d.????)  G.M. Karl

Hilda Elisabeth (f. 1908 d.????)

Jens Thedor (f. 1910  d.1910)  


Brev til Ole Jespersen i 1913          


© Fjaltring Trans Lokalarkiv