Historien om Fjaltring & Trans

Livshistorier

Mitte ”Kjeldbjerg”.

(Birgitte Marie Ruby Kristensen)

Født 01.11.1877 - død 15.10.1956

(Kjeldbjerg navnet har hun givetvis efter, at hun boede på Kjeldbjerg)
Fortalt af Anna Maagaard *Ruby
der er opvokset på nabogården Nørremark (Kjelbjergvej 34)

Mittes forældre:
Indsidder og fisker: Peder Ruby Christensen og hustru Katrine Kristine Pedersen.

 Det var et meget lille hus, der lå vest for os og man skulle forbi os for at komme dertil. Det hed Sønder Dybå. Der var så lavt til loftet, at far ikke kunne stå oprejst mellem bjælkerne derinde.
Mitte har aldrig haft en mand. Jeg kan til nød huske Mittes mor, som hed Katrine; men hendes far var druknet, før jeg kan huske noget.
Der hørte et lille stykke jord til huset, og de havde en ko, der kunne græsse der. Fars far lejede jorden i 49 år mod en pot (én liter - red.) mælk hver dag i de 49 år. Havet havde taget jorden længe før de 49 år; men mælken blev Katrine ved med at få, til tiden var udløbet.

Der var hønsegård på nordsiden af huset, og den hentede Mitte majs og havre til på cyklen. Kartoflerne skulle hun have hos os, som aftalen også var i jordlejen. Far satte dem, og så skulle hun selv holde dem rene. Mitte levede sådan set af Nørremark, som følge af den gamle aftale.
Når man kom ind af bryggersdøren, var der høns til venstre og en trappe op på loftet, hvor der var brændsel.
Foran huset var der en pumpe. Der var stue i den ene ende af huset.
Pæn indgang var der da også, men der stod for det meste en seng, for et sted skulle den jo være.
 

 

Om sommeren kom kakkelovnen ud, så der blev mere plads i huset, for der var ikke for meget plads, når både mor, søster, bror og Mitte skulle være der.
Og så blev der sat et lag nyt tapet op uden på det gamle. Loftet fik en gang maling uden på røg og støv, og vinduerne blev malet lidt længere ind på glasset hver gang – den gamle maling skulle jo dækkes!

Både Mitte og hendes mor Katrine ”strænede” meget. De havde et forklæde, de brugte til det samme. Det var et stort stykke firkantet tøj med et bånd, som blev bundet i taljen.
At ”stræne” var at samle små stykker træ og pinde ved havet til at putte i komfur og kakkelovn.
Det træ, som strandfogeden lod ligge, måtte de tage. Hvis man så gik ved aftenstid i skumringen, så kunne der godt smutte lidt større stykker med - det lunede alt sammen. Der var mange, der ”strænede” langs vestkysten. - Dengang var der mange fattige folk.

I huset boede også en søster, Mette –”sølle Met” -, nok det som vi i dag vil kalde et mongolbarn. Hun kunne ikke se og heller ikke høre. Men mærkeligt var det, at hun en to– tre dage omkring fuldmåne stod ved husenden og hylede. Der er ingen, der ved, hvad hun oplevede. Vi var ikke bange for hende, da vi jo var vokset op med, at hun var der. Hun ville altid hen og mærke på os, og det gjorde jo ingenting, hvorimod andre børn veg langt væk fra hende; men der var ikke så mange, der kendte til ”sølle Met”.
Der var også en bror, Frederik, som jeg kan huske døde af malaria, som han havde pådraget sig ved at sejle på de store have. Han boede hjemme den sidste tid, så de boede på et tidspunkt fire voksne i det lille hus. En anden bror, Lorents, boede også i Fjaltring. Jeg husker, at Lorents hentede far for at hjælpe Frederik ned fra loftet, så han kunne komme ned at dø. Efter den tid kom Mitte til at bo alene i huset.

 

Folketælling i 1925 - her bor der stadig fire i huset

Mitte var et glad menneske, der ud over det, hun hentede hos os, levede af at gå rundt på gårdene og hjælpe til. Hun var meget i Enevoldsgård og hjalp ellers til som opvasker, når der
var fester.
Hvor længe hun boede i huset, husker jeg ikke helt; men hun boede der i hvert fald i begyndelsen af krigen. Tyskerne tog huset kort efter besættelse, og så flyttede hun op til sin  bror Lorents, som var blevet enkemand i 1944. Her var hun indtil sin død i 1956.

Vest for Mittes hus lå Maren Gros` hus; men det kan jeg kun huske ruiner fra.

 
© Fjaltring Trans Lokalarkiv