Historien om Fjaltring & Trans

Livshistorier

Markus Anker Secher Lund

Sognepræst i Fjaltring fra 1869 – 81.

M.A.S. Lund, som han omtales, var med til at ændre det lille samfund til nye fællesskaber i Grundtvigs ånd. 
Det resulterede i oprettelse af Fjaltring Friskole i 1884, som videreudviklede sig til Forsamlingshus og Brugsforening i 1887. 

Nogle af foreningerne i Fjaltring og Trans kan føre deres historie tilbage til den tid.

Det samme gælder for Fjaltring Trans Sparekasse der blev stiftet den 19. april 1873 af toldkontrollør Jørgensen og Pastor M.A.S. Lund med 44 medlemme.

Han lærte også landmændene nye dyrkningsmetoder, og dermed også bedre livsvilkår for den største del af befolkningen i de to sogne.

 

- - -

Her er hvad sognepræst H. Lindgren Rasmussen skrev i

Kirke og Sogn. Vandfuld og Skodborg Herreder i 1951

Hans gerning kan næppe spores udenfor de sogne hvor han virkede som præst. Men han kom til at øve en skælsættende indflydelse på de åndelige forhold i Fjaltring og Trans sogne. En indflydelse der stadig kan ses her så mange år efter.

Holger Begstrup, hvori pastor Lund betegnes som ”professor Grundtvig”. Derfor blev han da også ganske naturligt formidleren af alt det nye i disse to sogne. Med ildhu og begejstring ofrede han sig for sagen, fik dannet skytte- og gymnastikforening, ledede selv foreningen, holdt møder i præstegården (noget nyt dengang), ligesom hans forkyndelse i menigheden var båret af det grundtvigske syn på det levende ord og det kristenliv der skal udspringe af dette kildevæld. Og der fremspirer stadig skud af alt det som dengang slog rod. Når der findes en grundtvigsk friskole i sognet, og når møder og menigheds liv endnu har grundtvigsk præg over sig, har vi vel lov heri at se pastor Lunds åndelige signatur – og derfor mindes ham med taknemlighed.


© Fjaltring Trans Lokalarkiv