Strandings historier

Barken ”Timaru”

Den 22. februar 1907 skriver den dengang 11-årige Gustav Jensen (Brun):

Vi havde netop fået fri i skolen til middag, da vi hørte folk tale om, at et skib var at se et stykke fra land.  Man formodede, at skibet ville gå ind til kysten, da stormen havde raset flere dage i forvejen, så skibet sandsynligvis var havareret.

Fra bakken kunne man se skibet styre lige mod land.  Folk begyndte at gå til havet, og skolebørnene fik også lov dertil. Snart fyldtes strandbredden med mennesker.  Skibet, en bark, var nu tæt ved kysten og løb en kort tid syd på langs denne. Det varede ikke længe, før barken grundstødte på revlen, hvorefter den langsomt drejede rundt og fik stævnen mod nord.  Søerne slog ind over den i endeløse rækker.  På stranden tog Fjaltring redningsmandskab fat med opstilling af raketapparatet, thi båden kunne ikke gå ud.

En raket gik ud, men den faldt i havet langt inden for skibet.  Endnu et par blev affyret.  Samme resultat.  Ferring  redningsmandskab kom også på pladsen.  Sendte et par raketter ud, men opnåede heller ingen forbindelse.  På dette tidspunkt var masterne gået over bord.  Barken var kun et vrag.  Besætningen, der hele tiden havde opholdt sig på agterdækket, var svunden ind til ganske få mand.  Hver eller hver anden brådsø tog en mand med sig.  Barken hældede ind mod land, så styrbord ræling stod under vand.  Stadigvæk svandt mandskabet.  Da der til sidst kun var en tre-fire mand, forlod den ene sine kammerater, nærmede sig med sideskridt midtskibet, mens han holdt sig ved bagbords rælingen, der stod højt over vandet.

Undervejs tog han mod flere hårde styrtsøer, men han holdt fast.  Da han nåede midt på dækket, bandt han sig fast der.  Og snart var han den sidste mand på barken.  For hver sø blev han slået i dækket, men rejste sig atter og stod tydelig mod det gule renskyllede dæk.  Men en gang rejste han sig ikke mere.  Og da der kom flere søer, led han samme skæbne som kammeraterne.  Den sidste gik over bord.  I de følgende dage drev i land vraggods, og deriblandt også en del redningsbælter med navnet: ”TIMARU”.

De fleste af disse bælter var båndene sammenknyttede på, og så igen revet itu et andet sted.  Der gik den mening blandt  folk, at mandskabet havde haft dem på, men så siden revet dem af sig for at få en ende på lidelserne.

Barken ”Timaru” var lastet med koks og skulle have været til Kristiania.  

Teksten er fra udstillingen i den nedlagte redningsstation Tuskjær.© Fjaltring Trans Lokalarkiv