Fjaltring Trans Lokalarkiv

Slægtstavler på arkivet


Der har fra gammel tid været mange store slægter der har sine rødder her. Arkivet har udarbejdet anetavler over nogle af de slægter, og som kan ses i arkivet.

Indtil videre har vi tavler over følgende familier/slægter:

Familien Brun Jensen

Familien Mågård

Ernst Pedersens familie

Laurits Madsen ”Mårupgård”s familie

Ruby slægten

Lisby slægten

Dalgaard slægten

Ørts slægten

Kirkebye slægten

Grønfeldt slægten

Jens Aagaard familie 

Mads Andersen Stuvsboel, Ramme (født 1796)

Mange af slægterne har navne efter de gårde hvor familien boede i generationer, som f.eks. Lisby slægten. Den stammer fra gården Sønder Vester Lisby, (omtalt under gårde og huse).

Her er et eksempel:

Slægten Lisby på S. V. Lisby

Sønder Vester Lisby er den gamle slægtsgård for Lisby slægten.
Ifølge slægtsbogen, har slægten Lisby ejet gården siden først i 1700tallet.

Den første ejer hed Mads Jensen.
Fra 1758 Peder Madsen.
Fra 1820 Mads Pedersen. Han var strandfoged.
I 1852 overtog Peder Madsen Lisby gården. Han var også strandfoged. Han blev gift 1852 med Karen.
I ægteskabet var børnene: Mads *1853,  Ole *1854, Søren *1855, Johanne * 1857, Christian * 1861
I januar 1883 overtager Mads Pedersen gården, S. V. Lisby.
(Omkring 1900 fik de stednavnet Lisby godkendt til familienavn).
Ole Lisby overtager gården Ø. Nørby i Fjaltring.
Søren Lisby overtager gården Moesgård i Vandborg.
Johanne bliver gift med Chr. Brun i Fjaltring.
Chr. Lisby bliver uddeler i Fjaltring brugsforening.
I 1908 dør Mads Lisby fra kone og 11 børn.

Fra S V Lisby omkr. 1920:

F. V. Johannes Lisby,  Sørense Nørby  (f. Lisby) og gift med Kresten Nørby ”Sdr. Nørby, Stinne Ruby (f. Lisby) og gift med Janus Ruby ”Nr. Ruby og bagest Petrea Andreasen (f. Lisby) og gift med Poul Andreasen, Lemvig

Så i 1908 overtager Søren Lisby S. V. Lisby, sammen med sin kone Ane Marie. De har boet i Moesgård i Vandborg, siden de blev gift i 1892. De fik børnene: Karl, gift med Karla (Sørens forældre), Maren Kirstine, gift med Janus Ruby – Nr. Ruby i Fjaltring, Johannes, gift med Dania – Dalgård i Fjaltring, Petrea gift med fhv. gdr. Poul Andersen – Lemvig og Sørense Marie gift med Kresten Nørby – Sdr. Nørby, Fjaltring.
Søren Lisby dør 15. november 1928.

Karl Pedersen Lisby overtager S V Lisby i 1927. Han bliver i 1935 gift med Karla *Pedersen, datter af landpostbud Jens Marinus Pedersen og hustru Jensine Karoline Kirstine Bjerg Pedersen. 

Læs om S V Lisbys brand og flytning til Vestermøllevej


.© Fjaltring Trans Lokalarkiv