Fjaltring Trans Lokalarkiv

Arkivmedarbejdere er bestyrelsen

Lokalarkivet er baseret på en forening, hvor de fleste husstande i Fjaltring og Trans er medlemmer. Det årlige kontingent er pt. 40,- pr. person. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned, hvor der aflægges beretning for arkivets arbejde i det forløbne år, aflægges regnskabsrapport og vælges bestyrelsesmedlemmer for en to åring periode.

Bestyrelsen er samtidig arkivmedarbejdere, og skal være med til at modtage besøgende i arkivet, indsamle og registrere arkivalier og formidle det ud til interesserede.

Bestyrelsen/Arkivmedarbejdere er for tiden:

Formand:
Svend Erik Olsen     - Tlf.: 9788 7109 og 6174 9809

Sekretær:
Niels Lisby

Kasserer:
Bjarne Olsen

Aase Anneberg  

Webmaster:
Jens Erik Villadsen

Referat fra generalforsamling 13.03.2017

Reviderede vedtægter fra 2016


© Fjaltring Trans Lokalarkiv