oversigtskort

Historien om Fjaltring og Trans

- to sogne på vestkysten nord for Nissum Fjord

Israndslinien fra sidste istid går igennem Fjaltring, og langs den er der fundet rester af bebyggelser og fæstningsanlæg, f.eks. Rammedige.

Før i tiden levede folk af fiskeri og landbrug. Begge dele var helt afhængige af vind og vejr, og ikke mindst af den store nabo, - Vesterhavet.

Sidst i 1800tallet var der store brydninger på egnen mellem Grundtvigianismen og Indre Mission. Det var dog ikke tilfældet i Fjaltring og Trans. Her var "højt til loftet", måske fordi man havde en fælles udfordring, - nemlig kampen med og mod havet.

I slutningen af 1800tallet kom en ny præst til de to sogne. Det var M.A.S. Lund, han var med til at ændre det lille samfund til nye fællesskaber i Grundtvigs ånd. Det resulterede i oprettelse af Fjaltring Friskole i 1884, som videreudviklede sig til Forsamlingshus og Brugsforening i 1887.
 

Nyere historie

Først i 1970erne kom der mange tilflyttere og dermed også nye erhverv til egnen.

I Fjaltring og Trans sogne er det lykkedes at forene familie.
Se mere i Menuen "Nyere historie"

.

Danmark set fra luften før google

Indtast Fjaltring i søgefeltet - der kommer nu et kort med grønne "nåle" og luftfotos i venstre side. Zoom kortet ind, så man kan se de enkelte "nåle" - klik på en af "nålene" så kommer der et luftfoto af gården /huset årstal for optagelsen og de ejeroplysninger vi har på daværende tidspunkt.


Fjaltring Trans Lokalarkiv

Vestermøllevej 11

(På 1. salen i østbygningen, døren længst mod nord)


Åbeningstider: 
onsdage i ligeuger
kl. 10 - 11.30

første mandag i 
hver måned
kl. 16 - 17.

eller efter aftale. 

Kontakt:
se menuen
Lokalarkivet


Lokalarkivet er selvfølgelig også på:

svenderikolsen@
altiboxmail.dk


Fælles søge database for landet ca. 550 arkiver, også vores

arkiv.dk


© Fjaltring Trans Lokalarkiv